Главная Страница  »   Организации  »   Управління у справах фізичної культури і спорту
вы сотрудник данной организации?
Управління у справах фізичної культури і спорту

Время работы:

 Приймальний день Голови комітету: четвер з 14.00 до 17.00  каб. 558


Описание:

Фізична культура, як складова загальної культури, суспільними проявами якої є фізичне виховання та масовий спорт, є важливим чинником здорового способу життя, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини. Також  є складовою частиною виховного процесу дітей, молоді та повноцінного життя дорослого населення нашої держави. Її основне призначення – зміцнення здоров’я, підвищення фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпечення здорового дозвілля, відтворення трудового потенціалу України.
    Спорт сприяє досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявленню резервних можливостей організму, формуванню патріотичних почуттів у громадян та позитивного міжнародного іміджу міста.
Комітет у справах фізичної культури і спорту створюється міською радою та є її виконавчим органом.
Комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу»,  «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про фізичну культуру і спорт»,  постановами, наказами Державної служби молоді та спорту, іншими нормативними актами, рішеннями міської ради, виконкому, розпорядженнями міського голови, Положенням про комітет у справах фізичної культури і спорту, Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу від 05.11.08 № 993, міською Комплексною  програмою  „Фізична культура і спорт” на 2007 -2012 роки.

 Основні завдання комітету

- Забезпечення виконання вимог Закону України «Про фізичну культуру і спорт»  інших нормативно-правових документів з фізичної культури і спорту на території міста Миколаєва.
- Реалізація державної політики у галузі фізичної культури і спорту, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення.
- Контроль за розвитком фізичної культури і спорту в місті, координація діяльності державних і громадських організацій, які проводять фізкультурно-оздоровчу, спортивну роботу.
- Забезпечення дотримання єдиної спортивної класифікації, правил проведення змагань, виконання програмно-методичних та інших нормативних документів, які регламентують організацію та проведення роботи по реалізації системи фізичного виховання населення.
- Розробка та затвердження єдиного календарного плану міських спортивно-масових заходів, здійснення контролю за проведенням масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.
- Комітет у справах фізичної культури і спорту працює разом з іншими виконавчими органами міської ради, погоджує з ними питання, які стосуються їхньої компетенції, забезпечує, у випадку необхідності, спільну роботу щодо виконання покладених на управління завдань.
- Сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні, забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменам, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів.
- Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні дитячих, молодіжних фестивалів, конкурсів,   змагань, масових фізкультурно-спортивних і оздоровчих заходів, оглядів на кращу постановку роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед різних верств населення, забезпечення пропаганди здорового способу життя.
- Сприяння  розвитку олімпійського, паралімпійського і дефлімпійського руху.
- Сприяння міжнародному співробітництву з питань фізичної культури і спорту.

Компетенція комітету

а) Реалізація державної політики з питань фізичної культури і спорту, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку населення, забезпечення рівних прав і можливостей.
б) Проведення міських спортивно-масових заходів та сприяння в установленому порядку підготовці і участі міських команд в обласних, республіканських та міжнародних змаганнях.
в) Керівництво діяльністю, надання методичної та практичної допомоги установам і організаціям, що належать до сфери його управління.
г) Зміцнення матеріально-спортивної бази для занять фізичної культурою та спортом.
д) Пропаганда та розповсюдження передових знань про фізичну культуру і спорту.
е) Надання у межах своєї компетенції методичної допомоги спортивним школам, молодіжним та іншим громадським організаціям.
ж) Здійснення відповідно до затвердженого бюджету фінансування та фінансова підтримка програм (проектів) з питань фізичної культури і спорту.
з) Розроблення проектів, перспективних планів розвитку фізичної культури і спорту.
и) Розроблення та затвердження єдиного календарного плану міських спортивно-масових заходів, здійснення контролю за проведенням масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.
к) Здійснення разом з органами освіти контролю за організацією фізичного виховання учнів і студентів, узагальнення та поширення передового досвіду кращих вчителів і викладачів фізкультури.
л) Організація та проведення семінарів спортивних працівників.
м) Вжиття у межах своїх повноважень заходів щодо медичного, диспансерного забезпечення спортсменів і тренерів.
н) Залучати до розроблення міської програми розвитку фізичної культури і спорту та розгляд питань, що належать до його компетенції науково-педагогічних працівників і спеціалістів фізичної культури і спорту.
о) Отримувати у встановленому порядку від підприємств, установ та організацій документи з питань фізичної культури і спорту, необхідні комітету для виконання покладених на нього завдань.
п) Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів фізичної культури і спорту, брати безпосередню участь у формуванні бюджету міста по галузі «Фізична культура і спорт».
р) Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до компетенції комітету.
с) Брати участь в утворені, реорганізації та ліквідації установ фізичної культури і спорту всіх типів і форм власності.
т) Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з установами спорту у тому числі зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
Комітет у справах фізичної культури і спорту міськвиконкому спільно з спортивними школами міста, відділами фізичної культури і спорту Адміністрацій районів, спортивними товариствами, клубами проводить спортивну та фізкультурно-оздоровчу роботу з населенням міста.Зарегистрироваться

Комментарии