Главная Страница  >   Государственные услуги  >   Строительство и жкх  >   Рішення міської ради про надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування
Распечатать документ

№5.2.00174 Рішення міської ради про надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування

Дата публикации: 12 апреля 2011 | Прочитали 1865 | Комментариев 0
Публикация: Куратор сайта


Получатели юридические лица
Какой госорган оказывает услугу
Куда обратиться за услугой Управління з використання та розвитку комунальної власності
  • Адрес: 54027, вул. Адміральська, 20
    Телефоны: 37-40-70
Необходимые документы Передача в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста здійснюється виключно на конкурсних засадах.
Конкурс проводиться з метою визначення орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу на право оренди комунального майна.
У заяві про оренду, яка подається орендодавцю, зазначається найменування заявника (назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи), місце знаходження (місце проживання), комунальне майно, яке бажає отримати в оренду, а також мета його використання, бажаний термін оренди, інші відомості на розсуд заявника.
 До заяви додаються:
1. Виписка  з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб;
2. юридичними особами: копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності - юридичної особи;
3. бюджетними установами, організаціями - рішення уповноваженого органу про створення;
4. неприбутковими організаціями - копія    документів про реєстрацію неприбуткової організації;
5. фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності - копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, копія паспорта;
6. свідоцтво про реєстрацію платника податку;
7. узгодження Балансоутримувача (департаменту ЖКГ за необхідністю) щодо можливості передачі в оренду  майна, а також документи, які передбачені умовами проведення конкурсу, а саме: документ про внесення суми застави, довідка з банку про відкриття розрахункового рахунку з визначенням реквізитів .

Сроки указания услуги Протягом 15 робочих днів  заявник отримує витяг із розпорядження управління щодо укладання договору оренди (згідно з вимогами чинного законодавства)
Стоимость и порядок оплаты Безоплатно
Результат оказания услуги Розпорядження управління з використання та розвитку комунальної власності
Причины для отказа в оказании услуги: Конкурс визнається таким, що не відбувся, та проводиться повторно (повторний конкурс) у випадках:
1. наявності рішення судових органів про скасування результатів конкурсу;
2. відмови переможця конкурсу та особи, яка запропонувала найвищий після переможця розмір орендної плати, від укладання договору оренди;
3. у   разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу.

Примечания: Конкурс оголошується за ініціативою орендодавця або за наявності заяв про оренду від фізичних чи юридичних осіб (за умови відсутності заяв від установ та організацій, для яких передача майна в оренду на конкурсних засадах не передбачена чинним законодавством України) .
Оголошення про проведення конкурсу подається орендодавцем шляхом опублікування інформації у засобах масової інформації не пізніше як за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу.Оголошення містить наступну інформацію :
 -    назва об’єкта оренди та його місцезнаходження;
-    характеристика об’єкта оренди (кількісні, якісні показники тощо);
-   стартовий розмір орендної плати з розрахунку на один календарний місяць;
-    адреса, номер телефону, години роботи організатора конкурсу;
-    кінцевий термін подання заяв на участь у конкурсі;
-    час та місце проведення конкурсу;
-    фіксовані умови конкурсу щодо експлуатації об’єкта оренди;
-    час та місце ознайомлення з об’єктами оренди;
-    іншу необхідну інформацію.
 Умови  проведення конкурсу:
 Фіксовані умови конкурсу (надалі – конкурсні умови) – це вичерпний перелік зобов’язань, які є однаковими й незмінними для всіх учасників конкурсу.
Завдання конкурсу на право оренди комунального майна визначаються виходячи з таких інтересів територіальної громади, як отримання найвищого розміру орендної плати, забезпечення утримання комунального майна в належному стані (тобто виключення можливості його погіршення), а також отримання інших соціально-економічних вигод, запропонованих учасниками конкурсу.
Конкурсні умови щодо експлуатації об’єкта оренди визначаються конкурсною комісією та повинні бути виваженими з точки зору реальних можливостей учасників конкурсу.
Фіксованими умовами конкурсу є:
-   розмір орендної плати;
-  ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);
-   дотримання вимог експлуатації об'єкта;
-   компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця  на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, виготовлення технічної документації КП «ММБТІ»,  публікацію оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ.
Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об'єкта оренди, можуть бути:
-   здійснення певних видів ремонтних робіт;
-   виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;
-   збереження/створення нових робочих місць;
- вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;
-   створення безпечних та нешкідливих умов праці;
-   дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;
- інші умови, з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним  майном.
 До участі в конкурсі допускаються суб’єкти підприємницької діяльності, які своєчасно подали заяву та документи,  внесли суму застави у розмірі стартової орендної плати за об’єкт оренди, розрахованої на місяць, шляхом перерахування відповідних коштів на рахунок орендодавця.
Відомості про учасників конкурсу заносяться до книги реєстрації, яку веде орендодавець.
Засідання комісії є закритим.
Процедура проведення  конкурсу:
Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
 У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається конкурсною комісією на підставі аналізу пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.
У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду нерухомого майна від установ та організацій, для яких передача в оренду майна на конкурсних засадах не передбачена чинним законодавством України, або заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, структурного підрозділу підприємства від господарського товариства, утвореного трудовим колективом цього підприємства, структурного підрозділу підприємства, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди з зазначеним заявником відповідно до вимог чинного законодавства.
 Пропозиції надаються у конвертах, запечатаних печаткою учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії  після підтвердження конкурсантів, що конверти були неушкоджені.
Комісія визначає переможця більшістю голосів, присутніх членів комісії на засіданні.
Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються :     
- відомості про учасників конкурсу;
- пропозиції  та зобов’язання учасників конкурсу;
- обґрунтування рішення про визначення  переможця;
- відомості про особу, яка запропонувала найкращі після переможця умови;
- інша інформація.
 Оголошення переможця конкурсу здійснює головуючий. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржено в порядку, встановленому чинним законодавством.
Протокол конкурсу підписується всіма членами конкурсної комісії, які брали участь у голосуванні.
 Протокол передається на затвердження орендодавцю протягом трьох робочих днів з моменту його підписання.
 Рішення комісії про визначення переможця конкурсу, зафіксоване в протоколі, є підставою для укладання договору оренди. Договір оренди, який укладається за результатами конкурсу, підписується протягом п’яти робочих днів з моменту затвердження начальником Управління результатів конкурсу.
У разі відмови переможця конкурсу від укладання договору оренди сума застави йому не повертається, а договір оренди укладається з особою, яка запропонувала найкращі після переможця умови.
 У разі участі в конкурсі однієї особи договір оренди укладається на підставі запропонованих нею пропозицій, але розмір орендної плати не повинен бути меншим, ніж передбачено умовами конкурсу.
Договір оренди комунального майна  укладається на підставі  протоколу про результати конкурсу.


Распечатать документ


Зарегистрироваться

Комментарии