Главная Страница  >   Государственные услуги  >   Предпринимателям  >   Державна реєстрація змін установчих документів юридичних осіб
Распечатать документ

№5.2.00089 Державна реєстрація змін установчих документів юридичних осіб

Дата публикации: 25 Февраль 2011 | Прочитали 1352 | Комментариев 0
Публикация: Куратор сайта


Получатели физические лица
юридические лица
Суб’єкти господарювання, юридичні особи, фізичні особи-підприємці
Какой госорган оказывает услугу
Куда обратиться за услугой Відділ дозвільних процедур та розвитку підприємництва
 • Адрес: м.Миколаєв, вул.Адміральська, 20
  Телефоны: 37-35-65
АДМІНІСТРАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНУ
 • Адрес: 54001, вул. Інженерна, 1
  Телефоны: 37-56-87
АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ
 • Адрес: 54020, вул. Чигрина, 9
  Телефоны: 47-81-69
АДМІНІСТРАЦІЯ КОРАБЕЛЬНОГО РАЙОНУ
 • Адрес: 54050, пр. Жовтневий, 314
  Телефоны: 25-50-20
АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОНУ
 • Адрес: пр. Жовтневий, 11
  Телефоны: -
Необходимые документы 1.Заповнену реєстраційну картку № 3 щодо внесення змін до установчих документів для всіх юридичних осіб – 3 екземпляра
2.Нотаріально засвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органа, яким затверджені зміни до засновницьких документів
3.Оригінал засновницьких документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію
4.Два екземпляри змін до установчих документів юридичної особи та/або два екземпляри засновницьких документів у новій редакції
5.Документ, що стверджує внесення мита за державну реєстрацію змін (оригінали та ксерокопії) – 51 грн. на рахунок місцевого бюджету
6.Керівник юридичної особи надає паспорт; якщо заявником є уповноважена особа, то надається документ що підтверджує його повноваження та паспорт (оригінал)

Сроки указания услуги 3 робочих дні
Стоимость и порядок оплаты 51 грн.

Номер розрахункового рахунку уточнюйте у спеціаліста, що надає дану послугу.
Результат оказания услуги Державна реєстрація установчих документів юридичної особи
Причины для отказа в оказании услуги: 1. Документи подані  за  неналежним  місцем проведення державної реєстрації.
2. Документи не оформленні не на державній мові.
3. Відсутність документів, що підтверджують внесення реєстраційного збору або плату за публікацію інформації.
4. Установчі документи не прошити, не пронумеровані, не підписані засновником або їх підпис не нотаріально засвідчений.
5. Документи подані не у повному обсязі.
6. Документи подані  з  порушенням  строку,   який   встановлено для юридичних осіб, що реорганізуються.
7. Документи  подано  особою,  яка  не  має  на  це повноважень.
8. До державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони.
9. Невідповідність відомостей,  які  вказані   в   реєстраційній
картці   на   проведення  державної  реєстрації  юридичної  особи, відомостям,  які зазначені в документах,  що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи.
10. Установчі документи не містять відомості,  передбачені чинним законодавством.
11. Порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема.
12. Наявність обмежень    на    зайняття    відповідних    посад,
встановлених законом щодо осіб,  які зазначені як  посадові  особи органу управління юридичної особи.
13. Невідповідність відомостей    про   засновників   (учасників)
юридичної особи відомостям  щодо  них,  які  містяться  в  Єдиному державному реєстрі.
14. Наявність обмежень  щодо  вчинення  засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних  дійв разі початку припинення юридичної особи.
15. Наявність в  Єдиному  державному  реєстрі  найменування,  яке тотожне    найменуванню    юридичної    особи,   яка   має   намір зареєструватися.
16. Використання  у найменуванні юридичної особи приватного права повного  чи  скороченого  найменування  органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або    історичного    державного    найменування,   перелік   яких
встановлюється  Кабінетом  Міністрів  України.
17. Встановлена   іншими   законами   заборона   використання   у  найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних  термінів.


Распечатать документ


Зарегистрироваться

Комментарии