Главная Страница  »   Организации  »   Управління у справах сім'ї, дітей та молоді виконкому Миколаївської міської ради
вы сотрудник данной организации?
Управління у справах сім'ї, дітей та молоді виконкому Миколаївської міської ради

Время работы:

 


Описание:

1. Управління у справах сім'ї, дітей та молоді є головним координатором державної молодіжної політики, політики у сфері сім'ї, жінок та дітей у м. Миколаєві. Діяльність управління визначає пріоритети діяльності місцевих структур і громадських організацій, що працюють над вирішенням проблем молоді, та орієнтири для всіх, хто займається забезпеченням духовно-культурного та фізичного розвитку молоді, формуванням морально-правової культури, допомогою у становленні молодої сім'ї і профілактикою негативних явищ у молодіжному середовищі.
На базі Миколаївського молодіжного центру за підтримки управління функціонують портал molod.mк.uа та молодіжні засоби друкованої інформації, в яких розміщуються матеріали зі студентського життя, аналітичні матеріали, соціальна реклама, інформаційно-просвітницькі матеріали з питань формування здорового способу життя, безпечної статевої поведінки молоді тощо.
Діяльність управління здійснюється за такими основними напрямками :
•    Підтримка та розвиток талановитої молоді міста
З метою підтримки і розвитку талановитої молоді міста щорічно виплачується стипендія міського голови студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних закладах м. Миколаєва, за досягнення значних успіхів в економічному, соціально-громадському, культурному розвитку міста, сприяння уславленню міста на всеукраїнському та міжнародному рівнях.
•    Підтримка діяльності молодіжних, жіночих та дитячих організацій
Управління сприяє діяльності молодіжних громадських організацій з метою виконання програм та ініціатив цих організацій, спрямованих на духовний,  соціальний та культурний розвиток дітей та молоді, підтримку їх творчого потенціалу.
•    Реалізація програми забезпечення житлом
Одним із основних напрямків діяльності управління у справах сім'ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради є сприяння поліпшенню становища молодої сім'ї. З цією метою, управління співпрацює з Миколаївським регіональним відділенням Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву у питаннях надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла.
•    Залучення молоді до процесу державотворення
Залучаючи молодь до процесу" державотворення, до роботи у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, підвищення її громадсько-політичної активності було започатковано проект "День молодіжного самоврядування у Миколаєві".
•    Формування здорового образу життя
Однією із пріоритетних напрямків роботи є формування здорового способу життя та пропагування морально-етичних цінностей. З цією метою здійснюється співпраця з установами та громадськими організаціями міста, які проводять відповідну роботу з питань профілактики наркоманії, СНІДу, алкоголізму, тютюнопаління серед неповнолітніх.

1.2. Основні завдання управління
У межах компетенції бере участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у сфері соціального становлення та розвитку молоді, сприяння розв’язанню проблем у галузях сім’ї, дитинства та гендерної рівності.
Здійснює у встановленому порядку координацію забезпечення на території міста реалізації  єдиної політики з питань підтримки, становлення та розвитку сім’ї, дітей та молоді; надання їм правової, психологічної, педагогічної та соціальної допомоги.
Узагальнює практику застосування законодавства з питань молоді, сім’ї та гендерної рівності, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд міського голови, виконавчого комітету, міської ради.
 
1.3. Структура та організація роботи
Управління очолює начальник. Структуру управління, штатну чисельність та положення про його структурні підрозділи затверджує міський голова.

1.4. До компетенції управління входить:
•    Забезпечення реалізації  державних, регіональних та міських комплексних та спеціальних програм з питань сім’ї, дітей, молоді та гендерної рівності спільно з відповідними виконавчими органами міської ради, органами державної виконавчої влади та самоорганізації населення, а також підприємствами, організаціями, творчими та громадськими спілками, товариствами, фондами тощо.
•    Сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері реалізації молодіжних програм, програм розв’язання проблем сім’ї, дітей та гендерної рівності.
•    Сприяння міжнародному співробітництву з питань сім’ї, дітей, молоді та гендерної рівності  в межах компетенції управління.
•    Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду з реалізації молодіжної, сімейної та гендерної політики, проведення з  метою повноцінної соціалізації у суспільстві сімей, дітей та молоді методичних та науково-практичних семінарів, тренінгів, конференцій, «круглих столів» й інших заходів та забезпечення участі в них.
•    Здійснення комплексу заходів щодо запобігання насильству, жорстокому поводженню, найгіршим формам праці та формуванню морально-правової культури і профілактики негативних явищ у дитячому, підлітковому та молодіжному середовищі.
•    Сприяння реалізації творчого потенціалу дітей та молодої людини в інтересах становлення й самореалізації її особистості, шляхом проведення  фестивалів, конкурсів, виставок, ярмарок та інших заходів, спрямованих на реалізацію творчого потенціалу дітей та молоді та забезпечення виходу молодіжних і жіночих організацій, творчих колективів та обдарованої молоді на міжнародну арену.
•    Сприяння духовному розвитку дітей та молоді, вихованню в них почуття громадянської самосвідомості та патріотизму. Пропагування здорового способу життя серед дітей, молоді та сімей.

2. Управління у своїй діяльності керується:
•    Конституцією України;
•    Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про охорону дитинства». «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім'ї»,
•    Актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади;
•    Рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради;
•    Розпорядженнями міського голови.

6. Процедура за допомогою якої громадськість може представляти свої інтереси є лист-звернення на ім’я міського голови. З більш детальнішою інформацією та з необхідним пакетом документів можна ознайомитись в управлінні у справах, сім’ї, дітей та молоді.Зарегистрироваться

Комментарии